Inspectie & kengetallen

Wilt u weten wat de Cito-scores zijn van KBS De Weerijs of het inspectierapport inzien?
Bezoek dan de website www.scholenopdekaart.nl.
Op deze site zijn alle gegevens van basisscholen te vinden en te vergelijken.