Schoolgids

De basisschooltijd is een belangrijke periode in het leven.

Ouders en school dragen samen zorg voor de opvoeding van het kind.
In ons onderwijsstelsel hebben scholen een zekere vrijheid om te bepalen wat zij belangrijk vinden om kinderen te leren en de manier waarop ze dat doen.
Het is daarom zinvol een school te kiezen die bij uw kind en u zelf past.
De schoolgids kan u daarbij helpen.
In deze gids kunt u lezen waar Kbs de Weerijs zich sterk voor maakt.
Wij zijn een school in beweging.
We ontwikkelen ons voortdurend.
Kinderen, leerkrachten en ouders vormen op onze school een gemeenschap die samen de sfeer bepalen die zo kenmerkend is voor onze school.
Deze en een aantal praktische zaken beschrijven we in de schoolgids