Schooltijden

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

van 8.30 u tot 12.00 u
en van 13.15 u tot 15.15 u

woensdag

van 8.30 u tot 12.15 u

Inloop

We werken met een inloop.

De kinderen zijn 10 minuten voordat de school begint al welkom in de klas.
Ze kunnen even bijkletsen, een inloopwerkje doen, wat spulletjes klaarleggen.

Op deze manier kunnen we stipt om 8.30u en 13.15u beginnen.
Dit is ook het tijdstip dat we de ouders vragen om de lokalen te verlaten.
Zodat we optimaal gebruik maken van onze lestijd.

Op de speelplaatsen is voor de inlooptijd géén toezicht.
Laat uw kind daarom niet té vroeg naar school komen.
Maar natuurlijk ook niet te laat.