Verzuim & verlof

Verlofformulier

Download hier een verlofformulier
Het document opent in pdf. in een nieuw tabblad of pagina in uw browser.
Even invullen en op school afgeven.

Verlof

De directeur kan buiten de vakanties in een aantal gevallen extra verlof geven.
Er moeten dan wel heel dringende redenen zijn.
Extra vrij moet altijd vóóraf aangevraagd worden.
Dit moet schriftelijk, via het verlofformulier dat ook op school te krijgen is.
De directeur kan soms zelf het verlof geven, soms moet hij u verwijzen naar de ambtenaar van leerplichtzaken van de gemeente Breda.
Vraag zo vroeg mogelijk toestemming:
Verlof aan het begin van een nieuw schooljaar is niet mogelijk.
De eerste twee weken na de zomervakantie wordt geen verlof gegeven.
De gemeente Breda neemt deel aan een landelijk project.
De directeuren worden daarin verplicht alle verzuim bij de leerplichtambtenaar te melden.

Verzuim

Als uw kind bijvoorbeeld door ziekte of bezoek aan een dokter de school niet kan bezoeken, dient u dit zelf zo spoedig mogelijk door te geven.
Het is niet de bedoeling dat zo‘n boodschap achteraf binnenkomt als de leerling weer beter is.
De leerling komt daarna zo snel mogelijk weer naar school.
Als een leerling zonder kennisgeving verzuimt, krijgt u hiervan bericht van de leerkracht met het verzoek te reageren.

Indien een kind zonder opgave van reden herhaaldelijk de school verzuimt, of te laat komt wordt dit doorgegeven aan de leerplichtambtenaar.

Bezoek aan de tandarts kan ook buiten schooltijd, op woensdagmiddag, op een van de studiedagen of in een van de vele vakanties plaats vinden! Alleen voor acute kiespijn wordt verlof verleend.

Medicijngebruik

Het is noodzakelijk dat ouders ervoor zorgen dat bij medicijngebruik door hun kind, de leerkracht hiervan op de hoogte is.
Liefst schriftelijk zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan.

Leerplichtzaken

Ambtenaar leerplichtzaken van de Gemeente Breda:

Stadskantoor Breda
Claudius Prinsenlaan 10, Breda
076-5298110