CJG

Centrum Jeugd en Gezin

Opvoeden is een leuke en uitdagende taak die de meeste ouders goed afgaat.

Opvoeden kan ook lastig zijn.
Soms loop je als opvoeder tegen zaken aan waar je niet meteen een antwoord op hebt.
Dan kan een kleine vraag een groot obstakel lijken of worden.
Vaak blijkt dat je niet de enige bent die met deze vragen rondloopt en is een gesprek voldoende om je verder op weg te helpen.
Dit kan met een andere ouder, een vrijwilliger of professional zijn.
Het kan ook zijn dat je wat langere tijd ondersteuning nodig hebt.
CJG Breda kan je hiermee helpen.
Wij bieden gratis informatie, advies en ondersteuning en waar nodig verwijzen we je door naar passende zorg.

Contact met andere ouders
Via het CJG kun je ook in contact komen met andere ouders en andere jongeren.
Samen wissel je ervaringen uit en deel je persoonlijke verhalen en vragen.
Je staat er nooit alleen voor.
Dus welke vraag je ook hebt: blijf er niet mee zitten.
Samen vinden we een antwoord op kleine en grote vragen!

Hoe neem je contact op?
Als je in contact wilt komen met de CJG-er van de Weerijs dan kan dat via de leerkracht van uw kind of via de IB-er van de Weerijs.

Meer weten?
Kijk op de website van het CJG in Breda.