Ouderbetrokkenheid

Wij vinden dat iedere leerling recht heeft op een goede samenwerking tussen school en ouders.

Wij zien ouderbetrokkenheid dan ook als een gelijkwaardige en niet-vrijblijvende samenwerking .
We werken zo vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid aan de ontwikkeling van de leerling.
Ouderbetrokkenheid beoogt één ding: een goede omgeving voor de leerling, de ouders en de school.
Binnen onze school is er een regiewerkgroep bestaande uit drie ouders en drie leerkrachten
die samen met de directie regelmatig overleg hebben en ideeën uitwisselen.

Wij zijn blij met de vele ouders die zich betrokken voelen bij de Weerijs.
Ze zitten in verschillende werkgroepen:
– oudergeleding MR
– oudercommissie
– oudergeleding regiegroep ouderbetrokkenheid 3.0
– kriebel-ouders
– hulpouders
– bibliotheek-ouders

Er staan per schooljaar 3 oudergesprekken gepland:
– aan het begin van het jaar een oudergesprek ‘andersom’ waar we u vragen om over uw kind te vertellen en uw verwachting uit te spreken.
– twee rapportgesprekken over de ontwikkeling van de leerling.

Verder worden de ouders gedurende het jaar een keer uitgenodigd om in de klas te komen kijken.
Regelmatig is er een opening/afsluiting van een activiteit waarbij de ouders van harte welkom zijn.