School

De Weerijs is een kleine school in de binnenstad van Breda.
Ons gebouw straalt de rijke historie van de stad uit.
In ons gebouw wordt op een moderne manier lesgegeven.
Met ons enthousiaste team bieden we de leerlingen een uitdagende leeromgeving.

We werken in jaargroepen.
In groep één starten de vierjarigen.
In groep acht eindigt, op ongeveer twaalfjarige leeftijd, de basisschool.
De groepen 1 en 2 zitten door elkaar.
Van de groepen 3 tot en met 8 zitten de leerlingen per jaargroep.
De gemiddelde groepsgrootte ligt rond de 20 leerlingen.

Geschiedenis

Basisschool de Weerijs vindt zijn oorsprong in de oudste scholen van onze stad.
Sinds 1890 is er sprake van onderwijs, aan de jeugd uit de Bredase binnenstad en de wijk Haagpoort.
Basisschool de Weerijs is voortgekomen uit de Annaschool en de Lambertusschool.
In 1995 fuseerden zij en werd gekozen voor een nieuwe naam: de Weerijs.
Door eerdere fusies gingen de Aloysiusschool, de Mgr Frenckenschool en de Mariaschool in onze school op.

Klas 1b van de Sint Anna Fröbelschool in 1927. Vermoedelijk zuster Germana, toen hoofd. Met 74 kleuters staat de "soeur" op de "koer", met op de achtergrond, wakend, de Annakerk.

Klas 1b van de Sint Anna Fröbelschool in 1927. Vermoedelijk zuster Germana, toen hoofd.
Met 74 kleuters staat de “soeur” op de “koer”, met op de achtergrond, wakend, de Annakerk.

Lambertusschool

In 1890 opgericht, toen nog onder de naam Sint Vincentiusschool.
Een school voor jongens, midden in de Bredase binnenstad.
Om precies te zijn in de Karrestraat, daar waar nu De Barones is.
In de twintiger jaren veranderden de broeders van Huybergen de naam van hun school in Lambertusschool.

Geschiedenis Lambertusschool

De Sint Annascholen

Zij ontstonden in 1918 toen de vestingwerken waren geslecht en aan de westrand van het centrum een nieuwe woonwijk werd gebouwd; de Haagpoort.
Meisjes bezochten een van de Annascholen, opgericht door de zusters van Oudenbosch;
jongens gingen naar de Aloysiusschool van de broeders uit Huybergen in de Havermansstraat.

Gebouwen

Geschiedenis gebouw 1

Geschiedenis gebouw2