Cultuurbeleid

Waarom een cultuurbeleid?

Op de Weerijs vinden we cultuuroverdracht van groot belang voor ieders betrokkenheid bij de samenleving.
Als je iets afweet van kunst, erfgoed en media en daar bewust en actief mee omgaat dan doe je mee aan de samenleving.
Zo ontwikkel je begrip voor andere normen, waarden en culturen.
Door cultuureducatie te verankeren in ons onderwijs wordt het creatieve vermogen van de leerlingen sterker ontwikkeld.

Samenwerken

Wij werken samen met

  • dansgroep ‘De Stilte’
  • het ‘Chassé- theater’
  • het ‘Jeugd Cultuurfonds’
  • de ‘Pathé bioscoop’
  • het programma vanuit de gemeente: ‘de Ontdekking’

Dit wordt gecoördineerd door onze cultuurcoördinator juf Aletta.