Taalbeleid

Op de Weerijs werken we intensief aan taalvaardigheid.

We hebben de programma’s van LOGO 3000 en Met Woorden in de Weer voor het optimaliseren van de woordenschat naast de methode Taalverhaal.nu en de nieuwste versie van Veilig Leren Lezen .
Met behulp van de richtlijnen uit Grip op Leesbegrip werken we met de methodes Nieuwsbegrip voor begrijpend lezen en Blits voor de studievaardigheden.

Hier vindt u meer informatie over LOGO 3000