NACAdemy

Playing for Succes

Leren met een WOW-factor
Playing for Success is een concept dat bestaat uit de samenwerking tussen educatie en sport.
Tien weken lang volgen de deelnemers een naschools programma van één middag – wekelijks twee tot drie uur – bij NAC Breda.
In de NACAdemy werken ze aan het verbeteren van hun persoonlijke eigenschappen op het gebied van ICT, rekenen en taal.
De NACAdemy beschikt over de zogeheten WOW-factor, een enthousiasmerende omgeving waar leerlingen kunnen werken aan verschillende competenties.
Ruimtes uit het Rat Verlegh Stadion zijn in de NACAdemy nagebootst en fungeren als klaslokaal of cursusruimte.

Resultaten uit de afgelopen seizoenen tonen aan dat leerlingen die hebben deelgenomen aan het project Playing for Success hun vaardigheden hebben verbeterd en met meer zelfvertrouwen terugkeren op school.
Het project komt tot stand door een samenwerking tussen NAC Breda, ROC West-Brabant, INOS en AVANS Hogeschool Breda.

Meer weten?

Kijk op de website van NAC
of op de site van Playing for Succes