Schoolklimaat

Omdat wij als basisschool de Weerijs het schoolklimaat erg belangrijk vinden, hebben wij gekozen om te werken met PBS.

Wat is het doel van PBS?

Het doel van PBS is het creëren van een veilig en positief onderwijsklimaat voor alle leerlingen.
Met PBS maken we concreet wat wij qua gedrag van leerlingen verwachten in en om de school.

Gedrag
We willen vooral de nadruk leggen op het vertellen en versterken van gewenst gedrag.
Vanuit de gezamenlijke waarden Veiligheid, Respect en Verantwoordelijkheid zijn voor de hele school duidelijke afspraken gemaakt.

Klik hier als u meer wilt weten over PBS