Vernieuwing

Onze school in ontwikkeling

De ontwikkelingen in onderwijsland staan niet stil.

Op de Weerijs streven we ernaar de kinderen voor te bereiden op de toekomst.
Een aantal van hun toekomstige beroepen bestaat nu nog niet.
We werken toe naar een hoge mate van zelfstandigheid en samenwerkend vermogen.
Hierdoor heeft de leerkracht meer tijd om kinderen individueel of in kleine groepjes te begeleiden.

Wij werken met de nieuwste methodes, omdat we hechten aan moderne en aantrekkelijke materialen.
Op deze manier proberen wij ons onderwijs zo uitdagend en eigentijds mogelijk te houden.
In alle groepen hangen touchscreens.
De kinderen maken regelmatig hun verwerking op de Chromebooks.
In de onderbouw wordt naast de Chromebooks gebruik gemaakt van i-pads.

Leerkrachten leren ook

We vinden het op De Weerijs van groot belang de leerkrachten zich blijven ontwikkelen.
Het team schoolt zich bij op alle aspecten die het moderne onderwijs verlangt.
Er zijn daarvoor studiedagen gepland.

Stage

De kinderen ontwikkelen zich.
De leerkrachten ontwikkelen zich.
Toekomstige leerkrachten en klassen- en onderwijsassistenten moeten zich ook kunnen ontwikkelen.
Daarom wordt er op onze school stage gelopen door studenten van bijvoorbeeld de Pabo Breda.
Zij worden begeleid door de stage coach; juf Frederieke.