Zorg voor leerlingen

De zorg voor de leerlingen in de groep is de verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht.

In de groep werkt de leerkracht met verlengde instructie voor kinderen die meer hulp nodig hebben bij de lesstof.
En met verkorte instructie voor de kinderen die de stof sneller tot zich nemen.
Twee keer per jaar nemen we, naast de reguliere methodetoetsen, het CITO-LVS af.
Daarnaast vullen we de observatielijst van ZIEN in.
Op deze manier houden we de vorderingen van de leerlingen bij.
De directeur en de Intern Begeleider (IB-er) volgen de resultaten groepsoverstijgend.

De Intern Begeleider begeleidt de leerkracht in het omgaan met zorgleerlingen.
Het accent in de zorg ligt binnen het werken in de groep.
De Intern Begeleider denkt met de leerkracht mee over de aanpak van zorgleerlingen in de groep.
De leerkracht informeert de ouders.
De Intern Begeleider kan een ondersteunende rol spelen.

Vragen?

Voor vragen kunt u via 076-5217534 contact opnemen met de IB-er van de school, juf Silvia